فراپایش امین

شرایط نگهداری داروها

بسیاری از مردم عادت دارند تمام داروهای خود را در یخچال نگهداری کنند. برخی از داروها نباید در دمای یخچال نگهداری شوند و از یخزدگی آن‌ها باید جلوگیری شود. نگهداری داروها در کابینت حمام یا نزدیک گاز ، فر یا بالای یخچال، به علت رطوبت بالا، نور یا حرارت زیاد، می‌تواند باعث ایجاد فعالیت‌های سمی در دارو شده یا حداقل اثربخشی دارو را کاهش دهد و در صورت مصرف دارو باعث ایجاد عوارض جبران‌ناپذیر در فرد شود.

قرص‌ها و کپسول‌ها معمولا به راحتی توسط رطوبت یا نور آسیب می‌بینند برخی از داروها مانند نیتروکانتین، همچنین داروهای تزریقی که در ویال کهربایی رنگ هستند نیز معمولا حساس به نور هستند و لازم است که حتما در بسته‌ی اصلی خود نگه داری شوند.

برخی داروها تا قبل از بازشدن باید در یخچال نگهداری شوند و بعد از باز شدن تا مدت معینی قابل نگهداری در خارج از یخچال می‌باشند. برای مثال انسولین تا ۱ ماه بعد از باز شدن خارج از یخچال قابل نگهداری است.

برخی داروها تا قبل از بازشدن باید در یخچال نگهداری شوند و بعد از بازشدن باید در خارج از يخچال نگهداری شوند. برای مثال اسپری بینی کلسیتونین.

برخی داروها تا قبل از آماده سازی یا بازشدن در دمای اتاق نگهداری شوند و بعد از آماده سازی یا بازشدن باید در یخچال نگهداری شوند یا در صورت نگهداری در یخچال ماندگاری آنها بیشتر می‌شود.

استفاده از برچسب های هوشمند کول تگ می تواند به تصحیح شرایط نگهداری دمایی کمک کند و در صورت خروج از محدوده‌ی استاندارد و یا شرایط خطر، با ایجاد هشدار از استفاده‌ی داروی با شرایط نگهداری نامناسب جلوگیری کند.

  *لازم است برای مصرف داروها به مسئول داروخانه و دستورالعمل همراه دارو مراجعه شود تا دارو حداکثر تأثیر را در روند درمان داشته و از فساد زودرس آن جلوگیری شود.

CoolTag پایش هوشمند از محل تولید تا مصرف