فراپایش امین

کول‌تگ مانیتورینگ هوشمند از محل تولید تا مصرف

شرکت فراپایش امین، مجموعه‌ای جوان و پویا با پشتوانه‌ی علم و تکنولوژی روز دنیاست. ما راهکارهای یکپارچه‌ای برای مانیتورینگ ارائه می‌دهیم که شامل افزاره‌های IoT و محصولات نرم‌افزاری است.

اعضای شرکت

زهرا کلاهدوز اصفهانی (مدیر عامل)

دکتری میکرو الکترونیک دانشگاه TU Delft هلند/ کارشناسی نانوالکترونیک دانشگاه تهران

مسعود توحیدیان (مدیر فنی)

دکتری الکترونیک دانشگاه TU Delft هلند / کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه تهران

فاطمه ادیب زاده (مدیرتولید)

دکتری بیو‌الکترمغناطیس دانشگاه علوم پزشکی Erasmus هلند/ کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر

محمدرضا کلاهدوز اصفهانی (عضو هیات مدیره)

دکتری نانوالکترونیک الکترونیک دانشگاه KTH سوئد/ کارشناسی الکترونیک دانشگاه تهران

مهدی کلاهدوز اصفهانی (رئیس هیات مدیره)

کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران/ کارشناسی الکترونیک دانشگاه تهران

پژمان عابدی فر (مشاور تجاری سازی)

دکتری پول، مالیه و بانکداری لیموژ فرانسه

اعضای شرکت

زهرا کلاهدوز اصفهانی (مدیر عامل)

دکتری میکرو الکترونیک دانشگاه TU Delft هلند/ کارشناسی نانوالکترونیک دانشگاه تهران

مسعود توحیدیان (مدیر فنی)

دکتری الکترونیک دانشگاه TU Delft هلند / کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه تهران

فاطمه ادیب زاده (مدیرتولید)

دکتری بیو‌الکترمغناطیس دانشگاه علوم پزشکی Erasmus هلند/ کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر

محمدرضا کلاهدوز اصفهانی (عضو هیات مدیره)

دکتری نانوالکترونیک الکترونیک دانشگاه KTH سوئد/ کارشناسی الکترونیک دانشگاه تهران

مهدی کلاهدوز اصفهانی (رئیس هیات مدیره)

کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران/ کارشناسی الکترونیک دانشگاه تهران

پژمان عابدی فر (مشاور تجاری سازی)

دکتری پول، مالیه و بانکداری لیموژ فرانسه

اهداف ما

 • اطمینان از سلامت و کیفیت محصولات
 • کاهش دورریز محصولات
 • ایجاد بستری برای ارتباط موثر بین عناصر شبکه‌ی تامین
 • حذف خطای انسانی در مانیتورینگ دمای محصولات
 • بهینه‌سازی شبکه توزیع در بحران‌های لاجستیک

اهداف ما

اطمینان از سلامت و کیفیت محصولات

کاهش دورریز محصولات

ایجاد بستری برای ارتباط موثر بین عناصر شبکه ی تامین

حذف خطای انسانی در مانیتورینگ دمای محصولات

بهینه‌سازی شبکه توزیع در بحران‌های لاجستیک

فعالیت‌های کلیدی شرکت

پیشگام در پایش هوشمند

ساخت بومی دستگاه‌های به‌روز

دستیابی به تکنولوژی جدید ارسال بی سیم داده‌ها

معرفی و نمایش دستاوردها

فعالیت‌های کلیدی شرکت

پیشگام در پایش هوشمند

ساخت بومی دستگاه‌های به‌روز

دستیابی به تکنولوژی جدید ارسال بی‌سیم داده‌ها

معرفی و نمایش دستاوردها

ابتکار، دانش، تکنولوژی

 • دارا بودن دقت بالا در خروجی، تلرانس‌های بالا در ساخت و طراحی
 • پردازش داده مبتنی بر فناوری ابری
 • منحصربه‌فرد بودن در کشور و سطح قابل قبول جهانی
 • تأمین امنیت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری
 • قابلیت اطمینان و پایداری بالای عملکرد محصول

ابتکار، دانش، تکنولوژی

 • دارا بودن دقت بالا در خروجی، تلرانس‌های بالا در ساخت و طراحی
 • پردازش داده مبتنی بر فناوری ابری
 • منحصربه‌فرد بودن در کشور و سطح قابل قبول جهانی
 • تأمین امنیت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری
 • قابلیت اطمینان و پایداری بالای عملکرد محصول