فراپایش امین

فراپایش امین

کول‌تگ مانیتورینگ هوشمند از محل تولید تا مصرف

شرکت فراپایش امین، مجموعه‌ای جوان و پویا با پشتوانه‌ی علم و تکنولوژی روز دنیاست. ما راهکارهای یکپارچه‌ای برای مانیتورینگ ارائه می‌دهیم که شامل افزاره‌های IoT و محصولات نرم‌افزاری است.

اعضای شرکت

زهرا کلاهدوز اصفهانی (مدیر عامل)

دکتری میکرو الکترونیک دانشگاه TU Delft هلند/ کارشناسی نانوالکترونیک دانشگاه تهران

مسعود توحیدیان (مدیر فنی)

دکتری الکترونیک دانشگاه TU Delft هلند / کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه تهران

فاطمه ادیب زاده (مدیرتولید)

دکتری بیو‌الکترمغناطیس دانشگاه علوم پزشکی Erasmus هلند/ کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر

محمدرضا کلاهدوز اصفهانی (عضو هیات مدیره)

دکتری نانوالکترونیک الکترونیک دانشگاه KTH سوئد/ کارشناسی الکترونیک دانشگاه تهران

مهدی کلاهدوز اصفهانی (رئیس هیات مدیره)

کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران/ کارشناسی الکترونیک دانشگاه تهران

پژمان عابدی فر (مشاور تجاری سازی)

دکتری پول، مالیه و بانکداری لیموژ فرانسه

اعضای شرکت

زهرا کلاهدوز اصفهانی (مدیر عامل)

دکتری میکرو الکترونیک دانشگاه TU Delft هلند/ کارشناسی نانوالکترونیک دانشگاه تهران

مسعود توحیدیان (مدیر فنی)

دکتری الکترونیک دانشگاه TU Delft هلند / کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه تهران

فاطمه ادیب زاده (مدیرتولید)

دکتری بیو‌الکترمغناطیس دانشگاه علوم پزشکی Erasmus هلند/ کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر

محمدرضا کلاهدوز اصفهانی (عضو هیات مدیره)

دکتری نانوالکترونیک الکترونیک دانشگاه KTH سوئد/ کارشناسی الکترونیک دانشگاه تهران

مهدی کلاهدوز اصفهانی (رئیس هیات مدیره)

کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران/ کارشناسی الکترونیک دانشگاه تهران

پژمان عابدی فر (مشاور تجاری سازی)

دکتری پول، مالیه و بانکداری لیموژ فرانسه

اهداف ما

 • اطمینان از سلامت و کیفیت محصولات
 • کاهش دورریز محصولات
 • ایجاد بستری برای ارتباط موثر بین عناصر شبکه‌ی تامین
 • حذف خطای انسانی در مانیتورینگ دمای محصولات
 • بهینه‌سازی شبکه توزیع در بحران‌های لاجستیک

فعالیت‌های کلیدی شرکت

پیشگام در پایش هوشمند

ساخت بومی دستگاه‌های به‌روز

دستیابی به تکنولوژی جدید ارسال بی سیم داده‌ها

معرفی و نمایش دستاوردها

فعالیت‌های کلیدی شرکت

پیشگام در پایش هوشمند

ساخت بومی دستگاه‌های به‌روز

دستیابی به تکنولوژی جدید ارسال بی‌سیم داده‌ها

معرفی و نمایش دستاوردها

ابتکار، دانش، تکنولوژی

 • دارا بودن دقت بالا در خروجی، تلرانس‌های بالا در ساخت و طراحی
 • پردازش داده مبتنی بر فناوری ابری
 • منحصربه‌فرد بودن در کشور و سطح قابل قبول جهانی
 • تأمین امنیت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری
 • قابلیت اطمینان و پایداری بالای عملکرد محصول

ابتکار، دانش، تکنولوژی

 • دارا بودن دقت بالا در خروجی، تلرانس‌های بالا در ساخت و طراحی
 • پردازش داده مبتنی بر فناوری ابری
 • منحصربه‌فرد بودن در کشور و سطح قابل قبول جهانی
 • تأمین امنیت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری
 • قابلیت اطمینان و پایداری بالای عملکرد محصول