مشکلات عدم رعایت زنجیره سرد در صنعت دارو

دارو

یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین کاربردهای زنجیره سرد، صنعت دارویی می‌باشد. خارج شدن داروهای حساس به دما از محدوده دمایی مجاز، منجر به کاهش اثربخشی و حتی فاسد شدن آنها می‌شود.

سازمان بهداشت جهانی (WHO) خسارت سالانه‌ی ناشی از تغییرات دمایی داروها طی چرخه توزیع را ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌کند.

در آمریکا از هر ۵ پزشک ۳ نفر شدیدا نگران این هستند که نقص مانیتورینگ در زنجیره سرد منجر به کاهش اثربخشی داروی تجویزی شده باشد و بیش از ۵۰% مراکز نگران عوارض جانبی جدی حاصل از این شکاف روی این بیماران هستند.

نظرسنجی Harris Interactive نشادن داده که ۸۳% از پزشکان خانواده، شکاف در زنجیره سرد را تجربه کرده‌اند. این شکاف بیشتر در بخش های مربوط به انبار دارو در مطب و تحویل دارو به مطب گزارش شده است.

در کشور ما نیز یکی از مشکلات جدی صنعت داروی کشور، عدم مانیتورینگ دمایی داروهاست. به طوریکه کاربر (داروخانه/بیمارستان/بیمار) از کیفیت و سلامت دارو در طول زنجیره‌ی سرد بی‌اطلاع است.

CoolTag پایش هوشمند از محل تولید تا مصرف