چالش‌های زنجیره سرد واکسن کرونا در جهان

واکسن

تمام تلاش‌های جهانی برای یافتن راه‌حلی برای پاندمی 19 COVID به صورت اولیه بر توسعه، تست و ساخت واکسن کارآمد متمرکز شده است. تا امروز توجه اندکی به نیازمندی‌های مطرح در توزیع سریع آن در ابعاد وسیع صورت گرفته است. تخمین زده می‌شود که ۶۰ تا %۷۰ جمعیت جهانی برای ایجاد امنیت گروهی نیاز به واکسن دارند.

اگر یک واکسن نیاز به دو نوبت در دو دوز تزریق داشته باشد، بیش از ۱۰ میلیارد دوز واکسن باید تولید شود. چنین حجم و سرعت فوق العاده‌ای نیازمند راه‌حل سریع و قابل رهگیری است. برای اینکه متوجه پیچیدگی موضوع بشوید، توجه داشته باشید که خیلی از کاندید‌های پیش‌روی واکسن نیاز به انبار سرد ۲ – ۸ درجه سانتیگراد دارند و اولین کاندید واکسن از گروه فایزر- بيو ان تک احتیاج به دو دوز تزریق به ازای هر نفر و انبار در ۷۰- درجه سانتیگراد دارد.

مرکزیت هر نقشه توزیع واکسن، تجهیزات خنک‌کننده و سایر زیرساخت‌های زنجیره‌ی سرد است که نیازمند باز مهندسی و افزایش ظرفیت قابل توجهی است. همچنین تخمین‌های جدید نشان می‌دهد بیش از ٪۲۵ واکسن‌ها سالیانه در دنیا به علت مشکلات لاجستیکی و کنترل دما دور ریخته می‌شوند. حتی اگر این نرخ برای 19 COVID  با توسعه تجهیزات جدید نصف شود و به %۱۰ نرخ دور ریز نائل شویم، این به معنای دور ریختن بیش از 1 میلیارد دوز واکسن کروناست. هزینه اتلاف واکسن‌های فعلی بخاطر نوسانات دمایی، سالانه ۳۴/۱ میلیارد دلار است، که مجزا از هزینه‌های فیزیکی و مالی مرتبط با بیمارانی است که می‌توانستند با واکسن ایمن شوند. این در حالی است که هزینه‌های مرتبط با واکسن 19 COVID  چندین برابر خواهند بود و قطعا سرمایه گذاری در بخش تجهیزات موردنیاز مقرون به صرفه‌تر است.

رساندن واکسن به مردم نیازمند یک زنجیره یکپارچه از جابجایی، انبار، انجماد، ارتباطات و شبکه درمانی است که آن را مخصوصا برای رساندن به آخرین کیلومتر سفر جهانی دشوار می‌کند. به گفته‌ی پروفسور توبی پیترز، استاد اقتصاد سرد دانشگاه بیرمنگام ” این بزرگترین چالش لاجستیکی است که جهان به خود دیده است.” شما با حجمی از واکسن روبرو هستید که هرگز از نظر سرعت نیازمندی و مشکلات عدم دسترسی سابقه نداشته است.

CoolTag پایش هوشمند از محل تولید تا مصرف